+420 581 661 487

benfimed@seznam.cz

Ceník

V souladu s vyhláškou MZ ČR č. 467/92 Sb. O zdravotní péči poskytované za úhradu a zákonem č. 526/92 Sb. O cenách se s platností od 1.1. 2024 v naší ordinaci sjednávají tyto ceny za vyšetření, prohlídky a ostatní zdravotní výkony, které jsou v osobním zájmu fyzických a právnických osob a nesledují léčebný účel nebo jsou nad rámec potřebné péče stanovené Zdravotním řádem.

Úhrada se děje pouze v hotovosti.
Prosíme, mějte hotovost nachystanou přesně.

Nepřijímáme platební karty ani platby bankovním převodem.

 

  Výpis ze zdravotní dokumentace   300 Kč
  Vyšetření a vystavení posudku pro řidičský průkaz nad 60 let   500 Kč
  Vyšetření a vystavení posudku pro řidičský průkaz do 60 let 1000 Kč
  Vyšetření a vystavení posudku pro navrácení řidičského průkazu 2000 Kč
  Vyšetření a vystavení posudku pro zbrojní průkaz 1000 Kč
  Vyšetření a vystavení posudku pro potravinářský zdravotní průkaz   650 Kč
  Vyšetření a vystavení posudku pro studium   600 Kč
  Vyšetření a vystavení posudku pro výkon profese dobrovolný/hasič   650 Kč
  Vyšetření a vystavení posudku pro nástup do kurzu (vazačský, svářečský, jeřábnický průkaz)   650 Kč
  Vyšetření a vystavení posudku pro profesionální sportovce, zájmový sport   650 Kč
  Pracovně-lékařská prohlídka vstupní/výstupní   650 Kč
  Pracovně-lékařská prohlídka periodická, riziko st. 2 a nižší   550 Kč
  Pracovně-lékařská prohlídka periodická, riziko st. 2R, 3, 4   650 Kč
  Potvrzení před nástupem brigády / praxe (studenti)   300 Kč
  Zpráva pro účely komerční pojišťovny – cena za 1 list A4 1000 Kč
  Zpráva pro účely komerční pojišťovny (nová pojistka, trvlé následky, úmrtí) 1500 Kč
  Předoperační vyšetření na vlastní žádost 2000 Kč
  Zpráva o zdravotním stavu pro soud a policii 1000 Kč
  Účast lékaře při jednání v obecném zájmu – cena za 1 hod   600 Kč
  Injekce do svalu / žíly  200 Kč
  Poštovné při odeslání dokumentu na přání pacienta    40 Kč
  Kopie zpráv z dokumentace – cena za 1 list A4    10 Kč