+420 581 661 487

benfimed@seznam.cz

Ceník

V souladu s vyhláškou MZ ČR č. 467/92 Sb. O zdravotní péči poskytované za úhradu a zákonem č. 526/92 Sb. O cenách se s platností od 1.4. 2012 v naší ordinaci sjednávají tyto ceny za vyšetření, prohlídky a ostatní zdravotní výkony, které jsou v osobním zájmu fyzických a právnických osob a nesledují léčebný účel nebo jsou nad rámec potřebné péče stanovené Zdravotním řádem.

 

  Vstupní prohlídka zaměstnance   600 Kč
  Výstupní prohlídka zaměstnance   600 Kč
  Žádost o řidičské oprávnění   800 Kč
  Vyšetření před nástupem specializačních kurzů (svářeč, vazač, jeřábník, atd.)   600 Kč
  Preventivní prohlídka kat.2 a nižší – topič, elektrikář (vyhl. 50)  svářeč (svářečský průkaz),

řidič referenčního vozidla, zaměstnanec konající noční práci

  500 Kč
  Předoperační vyšetření na vlastní žádost   1000 Kč
  Vyšetření a potvrzení k povolení pro nošení střelné zbraně   800 Kč
  Potravinářský průkaz   500 Kč
  Vypracování výše bolestného   600 Kč
  Zpráva o zdravotním stavu pro pojišťovnu   600 Kč
  Vyšetření pro sportovní činnost zájmovou  600 Kč
  Potvrzení před nástupem brigády (studenti)   600 Kč
  Preventivní prohlídka  zaměstnance v riziku – kat 2R, 3 a 4   600 Kč
  Vyšetření pro práci v zahraničí   600 Kč
  Vyšetření k řidičskému oprávnění po 60 létech   400 Kč
  Zpráva o zdravotním stavu pro soud a policii   1000 Kč
  Účast lékaře při jednání v obecném zájmu za 1 hod   600 Kč
  Injekce do svalu   200 Kč
  Injekce do žíly   200 Kč
 Výpis ze zdrav.dokumentace  300 Kč
 Kopie l stránky zdravotní dokumentace  5 Kč

Úhrada se děje v hotovosti.